طراحی سایت سریر ترابر

اطلاعات پروژه

این وب سایت بمنظور اطلاع رسانی و معرفی سازمانی گروه شرکت های سریر با موضوع حمل و نقل بین المللی فرآورده های نفتی در تاریخ 8 آبان 1393 توسط گروه طراحی سایت و توسعه بستا با استفاده از سیستم مدیریت سفارشی بستا وب تولید و هم اکنون نیز در حال توسعه فارهای جدید وب سایت می باشد .

برای مشاهده وب سایت کلیک کنید

پروزه های دیگر طراحی وب انجام شده

طراحی سایت
طراحی سایت ورمی کمپوست طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا
طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاه صدرا طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت کانون طلیعه ظهور طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا
طراحی سایت
طراحی سایت سریر ترابر طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت تیم فوتبال آساره ملارد طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت زراگروپ طراحی سایت با سیستم سفارشی