طراحی سایت تیم فوتبال آساره ملارد

اطلاعات پروژه

طراحی سایت تیم فوتبال آساره با شعار ورزش علیه اعتیاد و با نیت تغییر فرهنگ در فوتبال با مدیریت برادران آساره توسط تیم طراحی و توسعه بستا با استفاده از سیستم مدیریت بستاوب به صورت سفارشی در تاریخ 1 اسفند 1392 آغاز شد و هم اکنون نیز در حال توسعه فازهای جدید می باشد.

برای مشاهده وب سایت کلیک کنید

پروزه های دیگر طراحی وب انجام شده

طراحی سایت
طراحی سایت ورمی کمپوست طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا
طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاه صدرا طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت کانون طلیعه ظهور طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا
طراحی سایت
طراحی سایت سریر ترابر طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت تیم فوتبال آساره ملارد طراحی سایت با سیستم سفارشی
طراحی سایت
طراحی سایت زراگروپ طراحی سایت با سیستم سفارشی