سلسله مراتب چیست؟

سلسله مراتب را به سادگی به عنوان هر سیستمی از افراد یا چیزهایی که رتبه یکی بالاتر از دیگری است میتوان تعریف کرد. این یک سیستمی است که به ما کمک می کند تا نظم و سازمان دهی مان را تعریف کنیم .

هنگامی که سلسله مراتب هر سیستم تعریف شد ، تنها چگونگی عملکرد سیستم را توضیح نمی دهد بلکه در پیش بینی اینکه هر گونه تغییر در سیستم چه تاثیراتی را خواهد داشت سیستم به عنوان یک مرکز کل است .

سلسله مراتب - سیستم مخفی

هنوز عده ی کمی از ما از وجود سلسه مراتب آگاهی داریم . تا زمانی که ما برای تعریف آن وقت بگذاریم. ما یک سیستم ساختاری مانند یک ساختمان را میبینیم که صرفا به عنوان یک سازه با هم به عنوان یک مرکز کل به نحوی کار می کند که از هر دو مورد یعنی خودش و محتویاتش پشتیبانی می کند .

ما به این حقیقت و شرایط به عنوان ساختار کار اعتقاد داریم . سلسله مراتب به معنای مخفی (invisible) می باشد ، در یک نظام کاملا کاری به طوری است که ما لازم نیست آن را درک کنیم به منظور اینکه در دستورالعمل های خود آن رابه کار گیریم . در واقع، ما در بیشتر اوقات به صورت آگاهانه از سلسله مراتب سیستم استفاده می کنیم هنگامی که آن کاملا کار نمی کند.

اگر یک سیستم سلسله مراتبی از کار می افتد ، ما دلایل شکست آن را از طریق تجزیه و تحلیل جستجو می کنیم .

چگونه از سلسله مراتب برای طراحی وب سایت استفاده ببریم ؟

همانند یک ساختمان، یک طراحی وب سایت خوب یک سیستم سلسله مراتبی خوب را پشتیبانی می کند. به طور معمول، بیننده وب سایتی که خوب طراحی شده است از این سلسله مراتب در سطح خودآگاه ، آگاه نیست، اجازه می دهد تا بلکه بیشتر چشم خود را به عنوان صاحب نظر ساختار دستورات طراحی شده باز نماید .

اگر سلسله مراتب موفقیت آمیز باشد، آموزش، آگاهی، تغییر، و غیره - باید اهدافی از سایت باشند که از آن حمایت می کنند. اگر سلسله مراتب ناموفق بود، این اهداف به خطر می افتد چرا که بیننده با درک آگاهانه از سلسله مراتب معیوب در سایت سردرگم می گردد.

چگونه وب سایت سلسله مراتبی کار می کند؟

در واقع، سلسله مراتب را می توان از نظر تعداد درک کرد. یا به عنوان مثال، عدد "2" بزرگتر از "1" است اما کمتر از "3" است.

برای تعریف سلسله مراتب در این سیستم، ما به سادگی آن را با این الگو نمایش می دهیم: 1 <2 <3 <4 <5، و غیره

هرچه ارزش شماره بیشتر، شماره در سلسله مراتب بالاتری قرار دارد.

اهمیت(Emphasis)

در طراحی، این مقادیر عددی را به سطح اهمیت ترجمه می کنند. Emphasis یک تغییر ساده در طراحی است که خلاف یک عنصر را واگذار میکند . هدف از ایجاد Emphasis به منظور جلب مقدار بیشتری از توجه به یک عنصر است که این امر را به خودی خود دارد. در اینجا چند نمونه از استفاده موثر از Emphasis در طراحی اشاره میکنیم :

اهمیت امفسیس

هر یک از این نمونه ها درجه ی خود را از اهمیت پایین به بالا دارا می باشند :

• یک خط از متن با اندازه ی 20pt است وخط دیگر با متنی با سایز 16pt زمانی که هر دو با یک پاراگراف از متن 12pt جفت می شود Emphasis بیشتری دارد .

• یک خط از متن به رنگ نارنجی جیغ اهمیت بیشتری از یک خط از متن خاکستری دارد زمانی که هر دو با یک پاراگراف از متن سیاه و سفید ترکیب شده اند .

درجه بندی اهمیت (امفسیس) اساس کنتراست را تشکیل می دهد . بیشترین کنتراست یک عنصردر مقایسه با عناصر اطراف آن ، بیشترین اهمیت را داراست .

اهمیت امفسیس در طراحی سایت

اهمیت سبک فونت

قبل از اینکه ما Emphasis را تجربه کنیم ، ما نیاز داریم که متوجه اهمیت تسلط و عملکرد در یک سیستم سلسله مراتبی باشیم .

تسلط بسیار متفاوت تر از emphasis هست ،به دلیل اینکه اشتراک در مقابل برجستگی (notability)در نظر گرفته می شود . به طور معمول، در اکثر سیستم های سلسله مراتبی مبتنی بر طراحی،به عناصر مشترک ، پایین ترین سطح از Emphasis داده شده است.

ما نمی توانیم کمک کنیم اما به عنوان نکته یک پاراگراف متن برای تسلط قرار میدهیم . عناصر غیر معمول،از آنجا که آنها تسلط قابل توجهی ندارد،نیاز به استفاده از Emphasis های اضافی با عناصر غالب طراحی برای ایجاد رقابت دارند . اهمیت عملکرد تعیین می کند که آیا این رقابت لازم است یا نه.

این مثال را در نظر بگیرید:

متن و نوشته های یک صفحه وب سایت برای اکانت ها ، بزرگ ترین بخش مجموعه ای از عناصر طراحی است. از آنجا که در طراحی تسلط نکته ی مهمی است ،متن و نوشته های بدنه ی سایت نیازی به تاکید و emphasis برای جلب توجه بازدید کننده ها ندارند .

در مقابل، عناصری: مانند هدر بخش فرعی بخش بسیار کوچکتری از مجموع عناصر را تشکیل می دهند. آنها، با این حال ، به اندازه کافی مهم هستند که به یک عملکرد جدی در سطح بیشتری از emphasis از آنچه در متن قرار می گیرد ، نیاز دارند . بنابراین، اندازه، رنگ، وزن، و غیره از هدر بخش فرعی محسوب می شوند که درزمان تولید emphasis بیشتر تغییر یافته . علاوه بر این، عنوان حساب برای کوچکترین بخش از عناصر جمعیت در طراحی محسوب می شود ،و آن مسلما تابع مهم در طراحی است . که compensate در پایین ترین سطح خود از تسلط قرار دارد، با در نظر گرفتن عنوان باید بیشترین سطح emphasis را شامل می شود.

عنوان امفسیس

طراحی عنوان به صورت Emphasis

در این مثال، ما می بینیم که چگونه تسلط، ایده های کاربردی و emphasis مرتبط به یکدیگر در یک سیستم سلسله مراتبی اهمیت دارد. با توجه به تسلط و عملکرد با هم در تعیین کمک که چه سطحی از emphasis به درخواست به منظور حفظ سیستم سازمان یافته است.این ارتباطات بین عناصر است که میگوید درک طبیعی بیننده از طراحی چطور باشد . اگر مقدار مناسب تاکید شده به یک عنصر اعمال نشود ، این روابط هنوز هم اعمال می شود.

امفسیس و طراحی سایت

طراحی emphasis - اهمیت عملکرد

جفت شدن emphasis

بیشتر از حالت "نباشد"، تاکید از طریق یک جفت از نقاط مختلف مقابل اعمال می شود. با استفاده از شماره مدل ما می توانیم یک سازمان غیر خطی پیچیده تر تولید کنیم به عنوان مثال، اگر ما در گروه "1" و "2" با هم باشیم ، در واقع ارزش آن با "3." برابر است . (1 +2 = 3) این به این معنی است که "1" و "2" با هم گروه بندی می شوند، و دارای ارزش بیشتری نسبت به "1" یا "2" در خود هستند . بنابراین، می توانیم بگوییم: 1 <2 <(1 +2) <4 <5، و غیره

چگونه از این مفهوم در طراحی وب سایت استفاده کنیم؟

فرض کنید نوشته ما بر اساس متن سیاه و سفید 12pt آغاز شده است. اگر ما بخواهیم یک خط از متن را به اندازه 16pt بنویسیم، ما فقط تاکید به این خط را اضافه کرده ایم.برای هر سطح از emphasis مقدار +1 را در نظر بگیریم . حالا فرض کنید ما یک خط متفاوت ازمتن را به رنگ نارنجی تغییر داده ایم .در این صورت به آن سطح +2 emphasis را می دهیم . بنابراین، خط دیگری از متن را که دارای رنگ نارنجی و اندازه 16pt باشد در این صورت این خط از نظر emphasis ارزش (1+2) را دارد . سطح ترکیبی از "3." را می سازیم .

این به این معنی است که دو شکل از حالت emphasis با ترکیب کمی می تواند به طور بالقوه بزرگ و یا به تأکید بیشتر اشاره کند.

امفسیس و طراحی سایت

جفت شدن در طراحی "تاکید"

تاکید (De-emphasis)

علاوه بر تاکید، مهم است که مفهوم تاکید را در نظر بگیرید. تنها تفاوت بین تاکید(emphasis) و تاکید(De-emphasis) این است که با استفاده ازِde-emphasis جلب توجه به یک عنصر کمتر از عناصر اطراف آن می باشد یعنی این دو در مقابل هم قرار دارند

. به عنوان مثال، ساخت یک خط از متن کوچکتر از متن اطراف آن.

در De- emphasis از اعداد منفی برای نشان دادن سطح استفاده میکنیم که تمام قوانین آن همانند قانون emphasis می باشد یعنی حالت ترکیبی از سطح ها را دارا می باشد .

امفسیس و طراحی سایت

طراحی De-Emphasis

ساخت یک سلسله مراتب

تمام این عوامل ترکیب به گره سلسله مراتب بصری طراحی با هم به یک سیستم کاملا کاربردی است که یک مسیر را برای بیننده دیکته می کند. اگر سلسله مراتب موفقیت آمیز باشد، توجه بیننده را از طریق سایت مطابق با قوانین تاکید منجر می شود . نتیجه نهایی یک دستاورد از اهداف از پیش تعیین شده ی وب سایت شما است.

گروه طراحی سایت بستا مفتخر است شما را در طراحی سایت به صورت استاندارد در تمامی مراحل از پیاده سازی تا اجرا همراهی نماید